Сайтын мэдээ

Сургалтын тухай

Нийтэлсэн

"Амьсгалын эрхтний эмгэгтэй үйлчлүүлэгчийг шинжлэх арга" сэдэвт цахим сургалтын бүртгэл хаагдсан. 

"Амьсгалын эрхтний эмгэгтэй үйлчлүүлэгчийг шинжлэх арга" сэдэвт цахим сургалт 2020.08.17-ны өдөр эхэллээ.